REVÍRY ORGANIZACE    |    DOKUMENTY KE STAŽENÍ    |    PRO ČLENY    |    MLADÍ RYBÁŘI    |    GALERIE    |    KONTAKTY

KALENDÁŘ AKCÍ

RYCHLÝ KONTAKT

MRS z.s., pobočný spolek Kunovice
Na Bělince 1459
686 04 KUNOVICE

Úřední hodiny
vždy každé úterý v týdnu od 15 do 17h

tel.: +420 608 776 682
e-mail: momrs.kunovice@tiscali.cz

PARTNEŘI

Výzva pobočného spolku Kunovice - sumec

Přidáno: 18. 7. 2020

Výzva k poskytnutí informací (pokračování)

Pozvánka na výroční členskou schůzi 2. 8. 2020

Příloha ke stažení (pozvanka_vcs_ps_kunovice_02.08.2020.pdf) | Přidáno: 14. 7. 2020

Pozvánka pro naše členy (pokračování)

Nový termín Jezera Cupu 50h.

Přidáno: 1. 6. 2020

Informace o novém termínu rybářských závodů (pokračování)

Vyhlášky definující nepovolené činnosti v ochranných pásmech vodního zdroje v Ostrožské Nové Vsi

Přidáno: 13. 4. 2020

Platné na našich revírech v ONV (pokračování)

Informace MZe k výkonu rybářského práva po přijetí krizového opatření

Přidáno: 29. 3. 2020

Vážení naši členové, věnujte prosím mimořádnou pozornost níže uvedeným informacím (pokračování)

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020

Přidáno: 18. 11. 2019

Informace o důležitých změnách pro naše členy (pokračování)

Podmínky, stanovené v příslušných rozhodnutích vodoprávního úřadu pro jednotlivé lokality ochranných pásem vodního zdroje (OPVZ) Ostr. Nová Ves

Přidáno: 9. 11. 2019
 (pokračování)

Informace a sdělení poskytované subjektu údajů správcem - MRS pobočný spolek Kunovice

Příloha ke stažení (informace_a_sdeleni_poskytovane_subjektu_udaju_spravcem.pdf) | Přidáno: 22. 9. 2018

GDPR (pokračování)

Pobočný spolek KUNOVICE byl založen 9. ledna 1934 jako rybářský spolek "ŠTIKA" hospodařící na řece Olšavě. Současný pobočný spolek je součástí Moravského rybářského svazu a od 1.1.2013 již není organizací se samostatným rybolovem, proto na revírech Olšava 1A platí svazové povolenky. Na revíru Olšava 1B Vodárenská nádrž je lov povolen pouze osobám starším 18 let a na zvláštní povolení, které vydává MRS z.s., pobočný spolek Kunovice. MRS z.s., pobočný spolek Kunovice si vyhrazuje právo nevydat místenku bez zdůvodnění.

V současné době je v naší organizaci 1000 členů - jsou to především rybáři z měst Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště, ale i z ostatních obcí části regionu Moravské Slovácko. Kromě těchto řádných členů je v organizaci 150 žáků do 15 let.

Revíry zarybňujeme především z produkce vlastních chovných rybníků.