REVÍRY ORGANIZACE    |    DOKUMENTY KE STAŽENÍ    |    PRO ČLENY    |    MLADÍ RYBÁŘI    |    GALERIE    |    KONTAKTY

NEPŘEHLÉDNĚTE

Odevzdávání sumářů a povolenek

přidáno: 10. 1. 2021

termíny dané Stanovami MRS (pokračování)

KALENDÁŘ AKCÍ

RYCHLÝ KONTAKT

MRS z.s., pobočný spolek Kunovice
Na Bělince 1459
686 04 KUNOVICE

Úřední hodiny
vždy každé úterý v týdnu od 15 do 17h

tel.: +420 608 776 682
e-mail: momrs.kunovice@tiscali.cz

PARTNEŘI

Opatření při vydávání povolenek

Přidáno: 5. 1. 2021

Informace o opatřeních, které budou uplatněny s cílem ochránit zdraví našich členů během výdejů povolenek

Vážení naši členová, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a pro zajištění hladkého průběhu odbavení našich členů jsme rozhodli o zavedení následujících opatření:

a) udržování vzájemných rozestupů nejméně 2 metry - žádáme naše členy, aby se při čekání neshlukovali do skupin,

b) do budovy střediska bude vstupovat a bude přítomna vždy pouze jedna osoba. Další člen vchází až po odchodu předchozí osoby. Po odbavení je nutné bez průtahů opustit budovu, vycházet se bude přes dvůr,

c) vstup do budovy střediska je povolen pouze osobám, které mají zakryty ústa a nos buď rouškou nebo respirátorem,

d) je nutné provést dezinfekci rukou, která je připravena za vstupními dveřemi (automatický dávkovač),

 

Dále žádáme naše členy, aby:

a) měli připravenu přesnou částku v hotovosti. Ceník ZDE

b) měli připravenu kopii průkazu ZTP nebo potvrzení o studiu v případě, že bude člen žádat o vydání poloviční povolenky. Kopii průkazu ZTP nebo potvrzení o studiu předkládejte bez vyzvání.

c) si přinesli aktuální pasovou fotografii v případě, že již není volné místo pro vylepení členské známky v členském průkazu.

e) zkontrolovali si platnost státního rybářského lístku - bez platného státního ryb. lístku nemůže být povolenka vydána!

 

Výše uvedená opatření přispějí k rychlejšímu odbavení našich člen.

Děkujeme za respektování výše uvedených pravidel.

 

 

Pobočný spolek KUNOVICE byl založen 9. ledna 1934 jako rybářský spolek "ŠTIKA" hospodařící na řece Olšavě. Současný pobočný spolek je součástí Moravského rybářského svazu a od 1.1.2013 již není organizací se samostatným rybolovem, proto na revírech Olšava 1A platí svazové povolenky. Na revíru Olšava 1B Vodárenská nádrž je lov povolen pouze osobám starším 18 let a na zvláštní povolení, které vydává MRS z.s., pobočný spolek Kunovice. MRS z.s., pobočný spolek Kunovice si vyhrazuje právo nevydat místenku bez zdůvodnění.

V současné době je v naší organizaci 1000 členů - jsou to především rybáři z měst Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště, ale i z ostatních obcí části regionu Moravské Slovácko. Kromě těchto řádných členů je v organizaci 150 žáků do 15 let.

Revíry zarybňujeme především z produkce vlastních chovných rybníků.