REVÍRY ORGANIZACE    |    DOKUMENTY KE STAŽENÍ    |    PRO ČLENY    |    MLADÍ RYBÁŘI    |    GALERIE    |    KONTAKTY

NEPŘEHLÉDNĚTE

Odevzdávání sumářů a povolenek

přidáno: 10. 1. 2021

termíny dané Stanovami MRS (pokračování)

KALENDÁŘ AKCÍ

RYCHLÝ KONTAKT

MRS z.s., pobočný spolek Kunovice
Na Bělince 1459
686 04 KUNOVICE

Úřední hodiny
vždy každé úterý v týdnu od 15 do 17h

tel.: +420 608 776 682
e-mail: momrs.kunovice@tiscali.cz

PARTNEŘI

Termíny výdejů povolenek a plateb členských příspěvků v roce 2021

Přidáno: 15. 12. 2020

Informace o termínech a pravidlech

Vážení členové našeho rybářského spolku, níže naleznete termíny a v jakých budou vydávány povolenky a bude možné uhradit členský příspěvek.

Jako vždy to bude v soboty a to v následujících termínech:

9. ledna 2021

6. února 2021 a 27. února 2021

vždy v čase 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 

Upozorňujeme členy, aby si zkontrolovali platnost státního rybářského lístku a případně si nechali vystavit nový než si půjdou pro povolenku. Bez platného státního ryb. lístku nemůže být povolenka vydána.

 

Důležité!

Kvůli pandemii COVID-19 bude nutné nastavit určitá bezpečnostní pravidla a opatření a tyto také dodržovat.

Především se budeme řídit v daný okamžik právě platnými opatřeními vyhlášenými vládou ČR a také systémem PES

Blíže k pravidlům při odbavování našich členů během výdeje povolenek:

1. Shromáždění čekající členové našeho spolku budou čekat venku před vchodem do budovy a budou udržovat mezi sebou rozestupy v předepsané vzdálenosti 2 m,

2. Každá osoba vstupující do budouvy bude mít zakryta ústa a nos buď rouškou nebo respirátorem.

3. Členové budou do budovy vstupovat na základě pokynu službou a to v počtu odpovídajícímu v daném okamžiku platnému stupni dle systému PES (do počtu přítomných uvnitř zasedací místosti se počítají také členové výboru, kteří výdej zajišťují).

4. Po vstupu do objektu s nasazenou rouškou, provedou členové desinfekci svých rukou na vyznačeném místě a teprve poté vstoupí do zasedací místnosti.

5. Po vyřízení svých dokladů k rybolovu odchází člen do venkovních prostor, kde si poskládá a uloží své věci. Tzn. že se odbavený člen nebude dále zdržovat v zasedací místnosti.

Ceny pro rok 2021 naleznete ZDE

 

Pobočný spolek KUNOVICE byl založen 9. ledna 1934 jako rybářský spolek "ŠTIKA" hospodařící na řece Olšavě. Současný pobočný spolek je součástí Moravského rybářského svazu a od 1.1.2013 již není organizací se samostatným rybolovem, proto na revírech Olšava 1A platí svazové povolenky. Na revíru Olšava 1B Vodárenská nádrž je lov povolen pouze osobám starším 18 let a na zvláštní povolení, které vydává MRS z.s., pobočný spolek Kunovice. MRS z.s., pobočný spolek Kunovice si vyhrazuje právo nevydat místenku bez zdůvodnění.

V současné době je v naší organizaci 1000 členů - jsou to především rybáři z měst Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště, ale i z ostatních obcí části regionu Moravské Slovácko. Kromě těchto řádných členů je v organizaci 150 žáků do 15 let.

Revíry zarybňujeme především z produkce vlastních chovných rybníků.