REVÍRY ORGANIZACE    |    DOKUMENTY KE STAŽENÍ    |    PRO ČLENY    |    MLADÍ RYBÁŘI    |    GALERIE    |    KONTAKTY

NEPŘEHLÉDNĚTE

V úterý 18. února 2020 nejsou úřední hodiny

přidáno: 6. 2. 2020

Důležité upozornění pro naše členy (pokračování)

KALENDÁŘ AKCÍ

RYCHLÝ KONTAKT

MRS z.s., pobočný spolek Kunovice
Na Bělince 1459
686 04 KUNOVICE

Úřední hodiny
vždy každé úterý v týdnu od 15 do 17h

tel.: +420 608 776 682
e-mail: momrs.kunovice@tiscali.cz

PARTNEŘI

Návrh programu VČS konané dne 15. března 2020

Přidáno: 8. 1. 2020

Vážení členové našeho spolku, věnujte prosím pozornost níže uvedené informaci.

NÁVRH PROGRAMU VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKÉ SCHŮZE POBOČNÉHO SPOLKU


(1) Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kunovice, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18253, sídlo: Na Bělince 1459, 686 04 Kunovice, IČ: 00548081 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 10.1.2020 na webových stránkách pobočného spolku návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

(2) Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:
1. Zahájení
2. Volba komisí a pracovního předsednictva
3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
4. Finanční zpráva za rok 2019, návrh rozpočtu na rok 2020
5. Plán činnosti pobočného spolku na rok 2020
6. Udělení čestného členství
7. Volba nových členů výboru pro období 2020-2024
8. Volba nových členů kontrolní a revizní komise 2020-2024
9. Přestávka
10. Výsledky voleb
11. Zpráva mandátové komise
12. Schválení usnesení výroční (náhradní) členské schůze
13. Diskuze
14. Střípky z historie – nahlédnutí do videorchivu PS Kunovice
15. Závěr

(3) Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail momrs.kunovice@tiscali.cz


V Kunovicích dne 10. ledna 2020

 


______________________________
Ing. František Kavka
předseda výboru pobočného spolku

Příloha ke stažení (navrh_programu_vyrocni_clenske_schuze_ps_kunovice_2020.pdf)

Pobočný spolek KUNOVICE byl založen 9. ledna 1934 jako rybářský spolek "ŠTIKA" hospodařící na řece Olšavě. Současný pobočný spolek je součástí Moravského rybářského svazu a od 1.1.2013 již není organizací se samostatným rybolovem, proto na revírech Olšava 1A platí svazové povolenky. Na revíru Olšava 1B Vodárenská nádrž je lov povolen pouze osobám starším 18 let a na zvláštní povolení, které vydává MRS z.s., pobočný spolek Kunovice. MRS z.s., pobočný spolek Kunovice si vyhrazuje právo nevydat místenku bez zdůvodnění.

V současné době je v naší organizaci 1000 členů - jsou to především rybáři z měst Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště, ale i z ostatních obcí části regionu Moravské Slovácko. Kromě těchto řádných členů je v organizaci 150 žáků do 15 let.

Revíry zarybňujeme především z produkce vlastních chovných rybníků.