REVÍRY ORGANIZACE    |    DOKUMENTY KE STAŽENÍ    |    PRO ČLENY    |    MLADÍ RYBÁŘI    |    GALERIE    |    KONTAKTY

KALENDÁŘ AKCÍ

RYCHLÝ KONTAKT

MRS z.s., pobočný spolek Kunovice
Na Bělince 1459
686 04 KUNOVICE

Úřední hodiny
vždy každé úterý v týdnu od 15 do 17h

tel.: +420 608 776 682
e-mail: momrs.kunovice@tiscali.cz

PARTNEŘI

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020

Přidáno: 18. 11. 2019

Informace o důležitých změnách pro naše členy

Vážení členové našeho spolku,

dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách, které byly přijaty usnesením sjezdu MRS, který se konal první říjnovou sobotu.

Největší změnou je úplné zrušení pracovní povinnosti (dle stávajících stanov buďto odpracováním nejméně 10 hodin nebo finanční náhradou).

Všech 102 pobočných spolků je těmito změnami vázáno a nelze z nich získat ani uplatnit žádnou vyjímku.

Od 1. 1. 2020 proto naši členové už nebudou hradit brigády.

Další novinkou je zavedení dvou druhů členských známek pro rok 2020:
    "udržovací" členská známka (tj. pouze členství bez povolenky): 450,- Kč/rok
     členská známka od 16-ti let (tj. s nárokem na vydání povolenky): 1.250,- Kč/rok
     členská známky mládež do 15-ti let: 200,- Kč/rok

Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.
Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou
žádat o vydání povolenky k lovu ryb.

Pozor: v případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si
povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč.

Předchozí členský příspěvek ve výši 450,-Kč se však nevrací.

Je potřeba zmínit skutečnost, že delegáti našeho PS s navrhovanými změnami nesouhlasili a proto pro navrhované změny nehlasovali. Byli však přehlasováni delegáty PS s větším počtem hlasů.

 

Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS

Ceny MP i P svazových povolenek pro rok 2020 jsou stejné jako v r. 2019.

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

Informace o změnách přijatých sjezdem MRS dne 5. 10. 2019 naleznete ZDE

 

Výbor MRS PS Kunovice

 

Pobočný spolek KUNOVICE byl založen 9. ledna 1934 jako rybářský spolek "ŠTIKA" hospodařící na řece Olšavě. Současný pobočný spolek je součástí Moravského rybářského svazu a od 1.1.2013 již není organizací se samostatným rybolovem, proto na revírech Olšava 1A platí svazové povolenky. Na revíru Olšava 1B Vodárenská nádrž je lov povolen pouze osobám starším 18 let a na zvláštní povolení, které vydává MRS z.s., pobočný spolek Kunovice. MRS z.s., pobočný spolek Kunovice si vyhrazuje právo nevydat místenku bez zdůvodnění.

V současné době je v naší organizaci 1000 členů - jsou to především rybáři z měst Kunovice, Ostrožská Nová Ves, Uherské Hradiště, ale i z ostatních obcí části regionu Moravské Slovácko. Kromě těchto řádných členů je v organizaci 150 žáků do 15 let.

Revíry zarybňujeme především z produkce vlastních chovných rybníků.