AKTUALITY

Omezení vstupu k rybářskému revíru Dyje 13/1

přidáno: 13. 4. 2024

Obdobně jako v loňském roce došlo k pokusu o zahnízdění zvláště chráněného druhu živočicha v okolí pstruhového rybářského revíru Dyje 13/1 v NP Podyjí.

Z tohoto důvodu vydala správa NP předběžné opatření spočívající v zákazu vstupu do klidového území národního parku za účelem rybolovu nebo výkonu

rybářské stráže v úseku rybářského revíru Dyje 13/1v termínu do 30. 6. 2024.

 

Omezení vstupu k rybářskému revíru Dyje 13/1


Přechod na nový informační systém v r. 2025 - úhrada členského příspěvku v r. 2024

přidáno: 9. 4. 2024

Vážení členové,

 

od začátku roku 2025 budou všechny pobočné spolky v rámci Moravského rybářského svazu používat nový informační systém MORS II.

Databázi členů je nutné přenést ze stávajícího systému (v našem případě MORS) do nového systému a to do konce dubna tohoto roku.

Do nového systému se přenesou údaje pouze o těch členech, kteří jsou v r. 2024 členy MRS - tj. mají uhrazen členský příspěvek na tento rok.

 

Z výše uvedených důvodů prosíme ty členy, kteří ještě nemají uhrazen členský příspěvek na tento rok a mají zájem být i nadále členem MRS, aby členský příspěvek uhradili nejpozději do 23. 4. 2024.

Našim cílem je předejít tomu, aby údaje o větším množstvím členů musely být zadávány v novém systému při výdejních termínech v r. 2025, což by značně prodlužovalo proces odbavení ostatních členů.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Výbor MRS PS Kunovice


Úklid břehů našich revírů v Ostrožské Nové Vsi

přidáno: 5. 4. 2024

V sobotu 30. března 2024 se sešla parta dvaceti obětavých rybářů, kterým není lhostejné v jakém prostředí tráví čas na rybách a s chutí se vydali sbírat odpadky kolem jezer v Ostrožské Nové Vsi.

Během úklidu měli možnost účastníci probrat své zážitky u vody z loňského roku a strávili tak příjemné dopoledne v přírodě. Ta jim to jistě bohatě oplatí v podobě krásných úlovků.

Kolem 11h. bylo hotovo, podařilo se posbírat cca 30 pytlů odpadu různého druhu (převládají jako vždy pet láhve). Pytle s odpadky byly jak ekologicky odvezeny tak i zlikvidovány.

Co říci závěrem? Inu, nechť se nejen příští rok tak i roky následující sejde při této bohulibé činnosti stejně dobrá parta jako letos.

 

Výbor pobočného spolku tímto upřímně děkuje všem účastníkům jarního úklidu.

 

společné foto

 

pytle


Informace z ustavující schůze výboru pobočného spolku a kontrolní a revizní komise pobočného spolku

přidáno: 15. 3. 2024

Vážení členové,

 

dovolujeme si vás tímto informovat, že v úterý 12. 3. 2024 proběhla na středisku ustavující schůze nově zvoleného výboru a ustavující schůze nově zvolené kontrolní a revizní komise.

 

Členové výboru volili předsedu spolku, místopředsedu spolku a jednatele.

 

Novým předsedou spolku byl zvolen p. Martin Rolenc, místopředsedou spolku p. František Kavka a jednatelem p. Miroslav Janáček.

 

Členové kontrolní a revizní komise si zvolili předsedou p. Vladislava Kadlčíka, místopředsedou p. Víta Matuštíka.

 

Přejeme všem hodně zdaru při práci pro náš spolek a jeho další rozvoj.

 

Výbor MRS PS Kunovice


Benefitní program PVZP pro členy Moravského rybářského svazu

přidáno: 20. 1. 2024

Nabídka pro členy MRS

benefitni_program_pvzp


Opatření pro zachování trofejních ryb v našich revírech

přidáno: 8. 11. 2022 / aktualizováno: 11. 11. 2022

Z důvodu množících se případů odvážení trofejních ryb z našich revírů prosíme naše rybáře o spolupráci vedoucí k eliminaci tohoto jednání.

 

V případě, že budete mít podezření na takovéto jednání naváhejte ihned volat jedno z následujících tel. čísel:

 

777 598 219 - R. Silnica (profesionální rybářská stráž)

777 256 722 - F. Momčil

728 644 000 - M. Rolenc

 

Zároveň prosím o pořízení fotografie vozidla, kterým jsou takovéto nechutné praktiky páchány.

 

Na fotografii musí být zřetelně vidět SPZ vozidla a místo, kde k činu dochází.

 

Fotografie zasílejte na e-mail: momrs.kunovice@tiscali.cz

 

Nenechte rabovat naše revíry, pomáhejte nám při jejich ochraně.

 

Mnohokrát děkujeme.

 

Chcete dostávat novinky
do e-mailu?

Výše poskytnuté údaje budou zpracovány
dle Zásad zpracování osobních údajů.

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Bližší podmínky výkonu rybářského práva 2024 oprava

přidáno: 20. 1. 2024

V tištěné podobě Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro MP revíry se vyskytly dvě chyby:

  1. V bodě II., odst. a) chybí upřesnění denní doby lovu v měsíci duben
  2. V bodě V., odst. 2. chybí upřesnění povolené doby lovu přívlačí

Chyby vznikly nepozorností při převodu textu do nového formátu požadovaného tiskárnou.

Opravenou verzi bližších podmínek ke stažení naleznete ZDE

© 2024 MRS z.s., pobočný spolek Kunovice
www.momrs-kunovice.cz

vytvořilo studio KVARK AG  |